C

 • Cadastru – document administrativ  care permite identificarea proprietatilor fiecarei asezari urbane. La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale – comuna, oras si municipiu – lucrarile tehnice de cadastru constau in:
  1. stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale si a limitelor intravilane componente;
  2. identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar si determinarea formei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale;
  3. consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
  4. intocmirea documentelor tehnice cadastrale.
 • Caiet de sarcini – documentatie tehnologica prin care sunt precizate materialele, tehnica de lucru, reglementarile care guverneaza operatiunile ce se executa. Se intocmesc in brosuri distinct pe specialitati.
 • Canat – fiecare dintre partile mobile din care este alcatuita o usa, o poarta, o fereastra etc.
 • Caramida – corp prismatic din material ceramic destinat lucrarilor de zidarie.
 • Carte funciararegistru public, care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate.Cadastru si intabularea in cartea funciara sunt realizate de experti-autorizati cadastru ANCPI
 • Cartea tehnica – Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor, indiferent de natura fondurilor din care sint finintate sau de natura proprietatii asupra lor.
 • Categoria de importanta a constructiei – se stabileste de catre proiectant, la cererea investitorului, in cazul constructiilor noi, sau a proprietarului, in cazul constructiilor existente, atunci cand este necesar, pentru lucrari de interventii sau in alte cazuri. Pentru fiecare constructie se stabileste o singura categorie de importanta si aceasta va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind constructia: autorizatia de construire, proiectul de executie, cartea tehnica a constructiei, documentele de asigurare, etc. Categoriile sunt :
  • constructii de importanta exceptionala (A);
  • constructii de importanta deosebita (B);
  • constructii de importanta normala (C)
  • constructii de importanta redusa (D).
 • Centura – grinda continua orizontala, rezemata pe toata lungimea ei pe zidurile portante ale unei cladiri.
 • Certificat de urbanism – actul de informare prin care autoritatile, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, care sunt informatii de interes public, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite prin documentatia tehnica – D.T. in functie de specificul amplasamentului, lista cuprinzand avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, inclusiv obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu privire la evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului in vederea obtinerii actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.
 • Coeficient de utilizare a terenului (CUT)raportul dintre suprafata construita desfasurata (suprafata desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei. Nu se iau in calculul suprafetei construite desfasurate: suprafata subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,80 m, suprafata subsolurilor cu destinatie stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele de protectie;
 • Cofrajau rolul de a da forma si dimensiunea elementelor din beton.Este alcatuit din cofrajul propriu-zis ( placa cofranta din cherestea,placaj de foi din furnir, metal, etc), elemente de sustinere (grinzi, popi, contravantuiri), elemente de sprijinire (moaze, montanti, tiranti, spraituri, caloti, chingi) si elemente auxiliare (distantieri, eclise, bride, etc)
 • Cornier bare din otel profilate prin laminare avand sectiunea in forma literei L, cu brate egale sau inegale.
 • Cosoroabapiesa din lemn de dimensiunile unei grinzi sau unei rigle, asezata orizontal, deasupra peretilor de contur ai unei cladiri pentru a crea un sprijin capriorilor acoperisului.
 • Cuzinetpiesa realizata din materiale rezistente, interpusa intre doua elemente de constructie din materiale cu rezistente mecanice mult diferite, cu rolul de a asigura distribuirea uniforma a eforturilor pe o suprafata cat mai mare a elementului din materialul cu rezistenta mai redusa. Se utilizeaza astfel de cuzineti din beton armat intre stalpii din beton armat si fundatiile din beton simplu