Continutul certificatului de urbanism

     In continutul certificatului de urbanism regasim o serie de informatii si conditionari privitoare la terenul sau imobilul pentru care se solicita, repere care ne vor ajuta pe parcursul procesului de proiectare si autorizare.

1. Regimul juridic, economic si tehnic

Situatia juridica

Se mentioneaza adresa postala si suprafata terenului sau a imobilului, inclusiv suprafata construita a imobilelor edificate pe teren. Deasemenea, se precizeza felul formei de proprietate (persoana fizica sau juridica), precum si prezenta unor eventuale sarcini de instrainare, ipoteca,etc. Tot in aceasta sectiune, aflam daca terenul sau imobilului se afla intr-o zona protejata sau se gaseste pe Lista Monumentelor Istorice, situri arheologice sau in zone de protectie a monumentelor.

Regimul economic

In aceasta sectiune se indica folosinta actuala a terenului, care poate fi curti constructii, agricol, spatiu verde, etc. Tot aici aflam despre ce functiuni sunt admise, precum si care utilizari sunt interzise. De mentionat faptul ca, unele functiuni pot fi admise cu conditionari, ca de exemplu incadrarea intr-o anumita suprafata construira desfasurata, interzicerea generarii de transporturi grele sau atragerea de locuri de parcare peste limita specificata, interzicerea activitatilor poluante sau cu program prelungit peste orele 22.00. In ceea ce priveste utilizarile interzise, acestea pot consta in: realizarea unor false mansarde, anexe pentru animale, constructii provizorii, instalarea in curti a panourilor pentru reclame, etc.

Regimul tehnic

Este partea cea mai importanta ce se regaseste in continutul certificatului de urbanism, in care practic se specifica ce si cat poti sa construiesti, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Urbanism aferent Planului General de Urbanism (PUG), sau potrivit unui Plan de Urbanism Zonal (PUZ), daca exista. In acest paragraf sunt aratate cerintele urbanistice pe care viitoarea constructie va trebui sa le respecte, si anume:

 • Procentul de Ocupare al Terenului (POT)
 • Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT)
 • Inaltimea maxima
 • Retragerile fata de limitele laterale, posterioara si stradala.

Deasemenea, tot in acest capitol vom regasi informatii cu privire la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o parcela de teren pentru a fi construibila (suprafata, front strada, adancime), precum si informatii referitoare la imprejmuirea spre strada si accesul carosabil.

2. Obligatiile titularului certificatului de urbanism

Printre obligatiile titularului, amintim obligativitatea solicitantului de a se adresa Agentiei pentru Protectia Mediului pentru analizarea proiectul propus, precum si pentru decizia de a fi incadrat sau nu pe lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

3. Avize si acorduri

In aceasta sectiune sunt prezentate toate documentele ce vor insoti cererea pentru autorizatia de construire, si anume:

 • documentatia tehnica DT – proiectarea pe specialitati a constructiei
 • titlu de proprietate, extras CF
 • avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: alimentare cu apa, canalizare, electricitate, gaz, etc
 • avize si acorduri privind securitatea la incendiu, protectia civila, dupa caz.
 • studii de specialitate: studiu de insorire,studiu geotehnic, etc.
 • punctul de vedere al autoritatii competente de protectie a mediului
 • dovada inregistrarii proiectului a Ordinul Arhitectilor din Romania
 • dovada privind achitarea taxelor:
  • taxa timbru arhitectura 0.05% din valoarea investitiei
  • taxa autorizatie construire 0.5% din valoarea investitiei pentru locuinte si 1% pentru spatii cu alta destinatie.

Daca ai nevoie de lamuriri pe acest subiect, tot ceea ce trebuie sa faci e sa lasi un comentariu mai jos si iti vom raspunde cu mare drag!