Certificat Urbanism Operatiuni Juridice

Certificatul de Urbanism se emite si pentru urmatoarele operatiuni juridice:

  • In cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţiile privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice 
  • In vederea concesionării de terenuri; 
  • Pentru adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de ” Studiu de fezabilitate”, potrivit legii; 
  • La comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele; 
  • Impărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură; 
  • Constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. 

Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism este facultativă atunci când operaţiunile de împărţeli ori comasări de parcele fac obiectul ieşirii din indiviziune, cu excepţia situaţiei în care solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcţii şi/sau de lucrări de infrastructură. 

Cumpara