D

 • Decapare operatia de inlaturare prin mijloace chimice a substantelor straine (oxizi, grasimi, murdarie) de pe suprafata unei piese sau element din metal, in vederea efectuarii in bune conditii a unei operatii de finisare: metalizare, vopsire etc.
 • Decopertareoperatie de inlaturare a stratului de pamant vegetal si continand materiale diverse, de pe terenul destinat unei constructii.
 • Demisol – nivel construit al cladirii avand pardoseala situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu maximum jumatate din inaltimea sa libera si prevazut cu ferestre in peretii de inchidere perimetrala.Demisolul se considera nivel suprateran al constuctiei.Atunci cand pardoseala este situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu mai mult de jumatate din inaltimea sa libera se considera subsol si se include in numarul de niveluri subterane ale constructiei
 • Detalii de executie (DDE) – documentatie tehnica de detaliu necesara pe parcursul executarii lucrarilor.
 • Deviz – documentatie  cu caracter economic care stabileste valoarea de investitie a constructiei pe baza antemasuratorilor, a indicatoarelor de deviz si a preturilor actualizate ale materialelor si manoperei. Devizul cuprinde lista cu cantitatile de lucrari ce urmeaza a se executa, consumurile de materiale si manopera, costurile acestora inclusiv cu serviciile aferente (aprovizionare, transport, depozitare etc.) si cotele de regie si beneficiu.
 • Diriginte de santier – inginer constructor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfasurare a lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei. Este  imputernicit de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. Dirigintele de santier reprezinta interesele beneficiarului in raport cu constructorul si proiectantul.
 • Dispozitie de santier – document tehnic elaborat de proiectant prin care se permit derogari de la prevederile proiectului sau modificari ale elementelor constructive. Modificarile nu pot afecta elemente care au fost aprobate prin autorizatia de construire decat cu acordul emitentului si in conditiile impuse de acesta.
 • Drum de servitutecale de acces auto si pietonala pe care proprietarul o cedeaza spre comuna folosinta proprietarilor care nu dispun de o alta cale de acces terestru la proprietate.
 • Documentatie tehnica (DT) – Documentatia tehnico-economica distincta prin care se stabilesc principalele coordonate privind incadrarea in indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiile acestora cu vecinatatile, schemele si fluxurile functionale, compozitia spatiala, structura de rezistenta, expresia de arhitectura, dotarea si echiparea constructiilor – inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz. Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica –D.T. se constituie parte integranta a Proiectului Tehnic – P.T, respectiv a Detaliilor de Executie, fiind interzisa modificarea prevederilor acesteia, sub sanctiunea nulitatii autorizatiei de construire.
 • Documentatie tehnica pentru autorizarea constructiei (DTAC) – documentatie tehnica alcatuita din piese scrise si desenate, elaborata de colective tehnice de specialitate si depusa la autoritatea administratiei publice locale competente in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
 • Documentatie tehnica pentru autorizatia de desfiintare/demolare (DTAD) – documentatie tehnica alcatuita din piese scrise si desenate, elaborata de colective tehnice de specialitate si depusa la autoritatea administratiei publice locale competente in vederea obtinerii autorizatiei de desfiintare/demolare.
 • Documentatie tehnica pentru autorizatie de organizare de santier (DTOE) – documentatie tehnica alcatuita din piese scrise si desenate, elaborata de colective tehnice de specialitate si depusa la autoritatea administratiei publice locale competente in vederea obtinerii autorizatiei de organizare de santier.