I

  • Ignifugaretratarea unui material inflamabil sau combustibil prin acoperirea sau impregnarea sa cu materiale ignifuge pentru a-l proteja de foc si pentru a-i mari rezistenta la ardere.
  • Infrastructuraparte a unei constructii situata sub cota zero.
  • Intravilanteritoriu construibil al localitatii delimitat prin Planul urbanistic general al acesteia.Intravilanul localitatii cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fara constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate in circuitul agricol sau avand o alta destinatie, inauntrul caruia este permisa realizarea de constructii, in conditiile legii.Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul urbanistic general (PUG) al localitatii.
  • Izolatie termica – strat de material care are proprietatea de a reduce transferul de caldura intre doua medii sau doua materiale.