R

  • Receptia lucrarilor – este actul prin care beneficiarul declara ca accepta, preia lucrarea si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale si in conformitate cu documentatia de executie;Recepţia se realizează în două etape:recepţia la terminarea lucrărilor (este obligatorie şi pentru realizarea lucrărilor în regie proprie); recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.
  • Receptia la terminarea lucrarilor – se organizeaza la maxim 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor, de către o comisie aleasă de Beneficiar, din care trebuie să facă parte reprezentantul administraţiei locale pe teritoriul careia este situata constructia. Proiectantul şi executantul (sau reprezentanţii lor) nu pot face parte din comisia de recepţie.
  • Receptia finalaeste convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie specificată în contractul cu executantul. La recepţia finală participă: proiectantul lucrării, executantul, comisia de recepţie şi beneficiarul.
  • Referat de verificare Document intocmit de catre verificatorul de proiect in care sunt consemnate date de identificare si caracteristicile constructiei, impreuna cu constatarile si observatiile verificatorului rezultate in urma controlului efectuat asupra documentatiei de proiectare prezentatede catre investitor. Referatul de verificare atesta corectitudinea solutiei adoptate si a rezultatelor consemnate in documentatia de proiectare ca urmare a determinarilor si evaluarilor proiectantului in procesul de proiectare.
  • Regulament Local de Urbanism  (RLU) – in concordanta cu Regulamentul General de Urbanism, stabileste conditiile-cadru de amplasare si de realizare ale constructiilor sau de interventie la constructiile existente, diferentiat pe zone sau subzone urbane – unitatii teritoriale de referinta – UTR
  • Releveu – Cuprinde planurile tuturor nivelurilor, planul acoperisului, principalele sectiuni, toate fatadele sub forma unor planse redactate la scara 1:100 sau 1:50, care evidentiaza spatiile si functiunile existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente.