Disclaimer

        Administratorii site-ului www.beneficiarconstructii.com depun eforturi constante ca toate informatiile cuprinse pe aceasta pagina web sa fie corecte si in concordanta cu legislatia si standardele in vigoare din domeniul constructiilor si din domeniile conexe. Scopul nostru este de a menţine informaţiile din acest site cat mai actualizate si corecte. În cazul în care ne sunt semnalate erori, vom face tot posibilul să le corectăm în cel mai scurt timp.

Informaţia oferită în acest site:
–  este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;
–  nu este în mod obligatoriu atotcuprinzatoare, completă, corectă sau actualizată
–  poate contine legaturi web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora administratorii www.beneficiarconstructii.com  nu deţin nici un control si pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Un document sau articol disponibil pe acest site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele, actele normative, standardele si normativele publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Utilizarea informatiilor si a materialelor postate pe acest site este gratuita si neconditionata. Reproducerea materialelor de pe acest site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al www.beneficiarconstructii.com . Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal. Pentru a cere acordul de folosire a continutului in alte scopuri va rugam sa ne contactati pe adresa contact@beneficiarconstructii.com . Administratorul site-ului www.beneficiarconstructii.com  nu îsi asumă răspunderea pentru consecintele juridice, tehnice si administrative generate de folosirea informatiilor si documentelor si articolelor prezentate pe site. Folosirea acestora se face pe propria raspundere a utilizatorilor, www.beneficiarconstructii.com   fiind liber de orice dauna directa sau indirecta provocata ca urmare a utilizarii acestora.

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.