4. AntePROIECT

 • Obiective1301696706_home
 • Continut
 • Responsabilitatile beneficiarului
 • Responsabilitatile proiectantului

 

Obiective

 • Reprezinta faza de conceptie a proiectului in care se descriu amanuntit toate cerintele lui.
 • Propunerea unei solutii de ansamblu coordonata cu conditiile urbanistice si cu mijloacele financiare ale investitorului;
 • Definirea conditiilor contractuale;
Continut
 • Documentatii ce prezinta solutii de arhitectura si tehnice, estimari ale costului si duratei executiei;
 • Studiu de fezabilitate – click download continut cadru SF
Responsabilitatile beneficiarului
 • Lanseaza o comanda scrisa catre biroul de proiectare;
 • Furnizeaza :
  • tema de proiectare;
  • actele de proprietate asupra terenului;
  • datele despre teren (topo, geo, vecinatati, etc.);
  • certificatul de urbanism;
  • plateste avansul convenit;
 • Soluţia din anteproiect, însuşită (vizată) de beneficiar, devine tema pentru fazele următoare.
 • Notifica in scris indeplinirea fazei;
 • Daca nu se da urmare misiunii solicitate arhitectului, clientul (beneficiarul) va plati cheltuielile de deschiderea comenzii;
Responsabilitatile proiectantului
 • Vizioneaza  amplasamentul viitoarei constructii;
 • Interpreteaza si ilustreaza tema prin: solutii de amplasare a constructiei si de amenajare a incintei (plan de situatie, planurile tuturor nivelelor, sectiuni si fatade caracteristice, imagini tridimensionale, volumetrice la nivel de concept / ansamblu sau de detaliu – sc. 1:500/ 1:200);
 • Precizeaza pe planse sau intr-un memoriu scris suprafetele interioare, suprafetele construite la teren, utile si desfasurate, P.O.T., C.UT, precum si eventuale solutii referitoare la structura de rezistenta, la modalitatile de rezolvare a instalatiilor inclusiv racordurile acestora si la alte dotari necesare ce rezulta din tema de proiectare;
 • Estimeaza valoarea de investitie si perioada de executie;
 • Alcatuieste echipa de proiectare pe specialitati;
 • Consulta si consiliaza investitorul asupra solutiilor; in urma analizarii cerintelor beneficiarului, explica acestuia conditiile in care se poate realiza obiectivul;
 • Pe baza propunerilor si a conditiilor impuse prin Certificatul de Urbanism au loc discutii cu investitorul, pana se ajunge la o solutie optima;
 • Solutia din anteproiect, avizata de catre beneficiar, este punctul de plecare pentru fazele urmatoare;