Responsabilitatile beneficiarului – Anteproiect

 • Lanseaza o comanda scrisa catre biroul de proiectare;
 • Furnizeaza :
  • tema de proiectare;
  • actele de proprietate asupra terenului;
  • datele despre teren (topo, geo, vecinatati, etc.);
  • certificatul de urbanism;
  • plateste avansul convenit;
 • Soluţia din anteproiect, însuşită (vizată) de beneficiar, devine tema pentru fazele următoare.
 • Notifica in scris indeplinirea fazei;
 • Daca nu se da urmare misiunii solicitate arhitectului, clientul (beneficiarul) va plati cheltuielile de deschiderea comenzii;