Responsabilitatile proiectantului – Anteproiect

  • Vizioneaza  amplasamentul viitoarei constructii;
  • Interpreteaza si ilustreaza tema prin: solutii de amplasare a constructiei si de amenajare a incintei (plan de situatie, planurile tuturor nivelelor, sectiuni si fatade caracteristice, imagini tridimensionale, volumetrice la nivel de concept / ansamblu sau de detaliu – sc. 1:500/ 1:200);
  • Precizeaza pe planse sau intr-un memoriu scris suprafetele interioare, suprafetele construite la teren, utile si desfasurate, P.O.T., C.UT, precum si eventuale solutii referitoare la structura de rezistenta, la modalitatile de rezolvare a instalatiilor inclusiv racordurile acestora si la alte dotari necesare ce rezulta din tema de proiectare;
  • Estimeaza valoarea de investitie si perioada de executie;
  • Alcatuieste echipa de proiectare pe specialitati;
  • Consulta si consiliaza investitorul asupra solutiilor; in urma analizarii cerintelor beneficiarului, explica acestuia conditiile in care se poate realiza obiectivul;
  • Pe baza propunerilor si a conditiilor impuse prin Certificatul de Urbanism au loc discutii cu investitorul, pana se ajunge la o solutie optima;
  • Solutia din anteproiect, avizata de catre beneficiar, este punctul de plecare pentru fazele urmatoare;