Obiective – AC

  • Intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism (C.U.);
  • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), (eventual a autorizatiei de desfiintare si a autorizatiei pentru organizarea de santier);
  • Obtinerea Autorizatiei de Construire