Procedura de autorizare a constructiilor – conform legii 50/1991 si OUG 214/2008

  • In conformitate cu legea nr. 50/1991 si OUG. nr. 214/2008, “executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel “ (conf. art.1, alineatul 1).
  • Din punct de vedere legal, pentru a avea dreptul de a construi o clădire, este necesară obţinerea unei autorizaţii de construire, care se eliberează de către primăria pe raza căreia intenţionaţi să amplasaţi lucrarea. De acelaşi act este nevoie şi dacă doriţi să modificaţi sau să demolaţi o construcţie existentă. Procedura de obţinere a autorizaţiei de construire este destul de complicată, ea necesitând obţinerea, în prealabil, a mai multor documente, de la autorităţile publice locale (primărie), de la diverse instituţii ale statului, precum şi de la furnizorii de utilităţi. Această procedură este de durată, motiv pentru care vă recomandăm să începeţi din timp demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de construire, cu circa 6-7 luni înainte de data la care intenţionaţi să începeţi lucrările.
  • Este total nerecomandată demararea lucrărilor înainte de a fi în posesia autorizaţiei de construire, aceasta putând duce la conflicte cu diferite autorităţi, soldate cu pierdere de timp şi bani.