Responsabilitatile proiectantului – AC

  • Verifica respectarea prin proiect a legislatiei in vigoare in constructii;
  • Coordoneaza intocmirea dosarelor de obtinere a avizelor cerute prin C.U.;
  • Adapteaza solutiile arhitecturale de principiu sau de detaliu la prevederile unor avize, daca e cazul;
  • Intocmeste documentatia tehnica pentru autorizarea constructiei (DTAC)
  • Arhitectul obtine dovada de luare in evidenta a proiectului la Filiala Teritoriala a O.A.R.;
  • Asista clientul pana la obtinerea autorizatiei de construire;