Executia lucrarilor

  • Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta autorizatia de construire  si au fost anuntate Primaria locala/sector  si Inspectoratul de Stat in Constructii . Anuntul se face cu minimum 5 zile inainte de inceperea lucrarilor.
  • La depunerea anuntului catre Inspectoratul de Stat in Constructii, trebuie sa fi fost achitata taxa initiala catre acesta, in valoare de 0,1% din valoarea investitiei (taxa totala fiind de 0,8%).
  • La inceperea lucrarilor, la locul constructiei trebuie sa existe un panou de identificare a santierului de constructii pe care sunt inscrise date despre lucrare (denumire si adresa obiectiv, beneficiar, proiectant, constructor, nr. autorizatie de construire, termen de executie, data inceperii si finalizarii constructiei).
  • Formularele necesare, inclusiv formularul “model panou”, se elibereaza de catre Primaria locala, o data cu eliberarea autorizatiei de constructie.
  • Lucrarile de construire trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile proiectului aprobat.
  • Orice neconcordanta se considera nerespectare a autorizatiei de constructive si se sanctioneaza ca atare.
  • În perioada execuţiei construcţiei proiectantului îi revine obligaţia de a urmări realizarea pe şantier a fazelor determinante specificate în documentaţia de autorizare.
  • Derogări de la prevederile proiectului se pot face prin dispoziţii de şantier emise de către proiectant, la cererea beneficiarului, cu suportarea de către cel din urmă a costurilor suplimentare de proiectare si executie.