Responsabilitatile beneficiarului – Executie

  • Urmărireste execuţiei lucrărilor, prin diriginte de şantier autorizat;
  • Nu poate da dispozitii directe antreprenorului sau sa impuna solutii tehnice fara consultarea proiectantului; poate formula observatii asupra proceselor-verbale in maxim 5 zile;
  • Intocmireste cartea tehnica a construcţiei (evidenţa tuturor documentelor privind construcţia în toate etapele realizării ei; se întocmeşte şi se completează prin grija dirigintelui de şantier pe perioada executării lucrărilor, apoi obligaţia de completare revine beneficiarului);
  • Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor în termen precum şi a recepţiei finale după perioada de garanţie;
  • Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei;