Responsabilitatile proiectantului – Executie

  • Definitiveaza si furnizeaza detaliile de arhitectura si constructii prin desene la scari de detaliu (1 :20 – 1:1);
  • Definitiveaza alegerea materialelor, furniturilor si accesorilor la nivel de detaliu;
  • Consulta si consiliaza investitorul in alegerea materialelor, furniturilor, mobilierului etc.;
  • Verifica concordanta executiei cu prevederile din proiecte;
  • Redacteaza procesele verbale;
  • Verifica si vizeaza documentatiile de executie elaborate de antreprenor, suplimentar, daca e cazul;
  • Coordoneaza amplasarea si listarea echipamentelor (utilaje, mobilier etc.);
  • Asigura consultanta pentru probleme de mobilier, dotari, design interior;