7. SELECTIE CONSTRUCTOR

 • Obiective1297171880_Register
 • Responsabilitatile beneficiarului
 • Responsabilitatile proiectantului
 • Oferta constructorului
 • Contractul de executie
 • Regie proprie sau firma specializata?

 

 

Obiective

 • Alegerea unui antreprenor / constructor , in urma unor oferte facute de constructor pe baza proiectului tehnic;
 • Angajarea unui diriginte de santier
 • Construcţia poate fi realizată în regie proprie sau cu o firmă specializată;
 • Analiza ofertelor din partea posibililor constructori;
Responsabilitatile beneficiarului
 • Defineste ce anume este inclus si ce nu este inclus in proiectul pe care trebuie sa-l execute viitorul antreprenor
 • Trebuie sa se asigure ca viitorul antreprenor intelege cerintele proiectului
 • Stabileste de la inceput cat costa, cat dureaza si in ce parametrii de calitate se incadreaza proiectul
 • Prospecteaza piata in vederea efectuarii unor cereri de oferta catre potentiali constructori;
 • Organizeaza licitatia executiei, daca e cazul;
 • Incheie contractul de antrepriza;
 • Furnizeaza autorizatia de construire imediat dupa obtinerea ei;
 • Angajeaza conform legislatiei in materie un diriginte de santier atestat, care sa supravegheze executia si situatiile de lucrari prezentate de catre antreprenor;
Responsabilitatile proiectantului
 • Furnizeaza datele tehnice necesare pentru elaborarea ofertelor;
 • Pregateste documentatiile de licitatie, suplimentar, daca este cazul;
 • Consiliaza investitorulla alegerea antreprenorului;
 • Extraservicile, suplimentare-complementare, vor fi tarifate separat si pot fi conform celor de mai sus: acordarea de consultanta sau intocmirea cererii de oferta pentru selectarea constructorului, dupa caz organizarea licitatiei pentru atribuirea lucrarilor de executie; asistenta tehnica pe santier in vederea realizarii constructiei, astfel incat timpul de executie si costul investitiei sa nu se modifice pe parcursul desfasurarii lucrarilor; o data obtinuta autorizatia pt. construire, beneficiarul isi poate cauta antreprize care sa faca oferte concrete pentru executia lucrarilor;
 • Cererea de oferte din partea beneficiarului se face pe baza proiectului tehnic, in mod similar pentru toti ofertantii, si contine: memorii tehnice, caiete de sarcini, antemasuratori – liste cu cantitati de lucrari si de materiale, piese desenate pentru toate specialitatile sau numai pentru partile din proiect pentru care se doreste contractarea lucrarilor;
Oferta constructorului
 • Pe baza antemasuratorii se intocmesc ofertele diferitilor constructori.
 • Oferta constructorului trebuie sa cuprinda si sa expliciteze aspecte privind:
  • prezentarea generala a firmei;
  • prezentarea principalelor lucrari realizate;
  • recomandari de la alti beneficiari;
  • modul de asigurare a organizarii de santier;
  • propunerea contractului de construire;
  • graficul de executie al lucrarilor;
  • oferta de pret;
Contractul de executie
 • Contractul este actul juridic încheiat prin acordul de voinţă între Beneficiar şi Contractantul (ofertantul) care va realiza proiectul de construcţii.
 • In cadrul contractului este foarte important ca ca toate punctele sa fie clar definite : modul de plata, avansul, termenele de executie si penalitatile,calitatea materialelor folosite, calitatea finisajelor, posibilitatea achizitionarii materialelor de catre beneficiar, medierea situatiilor conflictuale, etc.
 • Daca anumite cerinte au fost omise din contract inseamna ca ele nu fac parte din proiect si se taxeaza separat.
 • In negocierea contractului este recomandabil ca Beneficiarul sa fie consilat de catre o persoana de specialitate.
 • Dacă clientul nu are suficientă competenţă pentru realizarea acestor aranjamente contractuale se apelează la firme sau specialişti independenţi care se vor ocupa de managementul proiectului în numele clientului.
 • In ceea ce priveste modalitatile de plata a lucrarilor executate exista 2 abordari:
  • contract cu pret fix, negociat la inceput si prevazut in contract. Nu se admit modificări ale preţului total oferit ulterior încheierii contractului, cu excepţia situaţiilor în care clientul solicită modificări ale proiectului. Preţul poate fi divizat pe faze de execuţie pentru a facilita plata eşalonată a lucrărilor
  • contract pe baza de situatii de lucrari realizate, conform preturilor din devizul oferta. Contractantul prezinta oferta cu preţuri unitare pentru fiecare capitol de lucrare incluzând costurile cu forţa de muncă, materiale, utilaje, cheltuieli administrative, plata subcontractanţilor şi profit. Pe parcursul executării lucrărilor, cantităţile de lucrări efectiv realizate sunt măsurate şi evaluate la preţul stabilit. Lucrările adiţionale necesare vor fi evaluate pe baza preţurile unitare stabilite pentru lucrări similare.
Regie proprie sau firma specializata?
 • Realizarea construcţiei în regie proprie conduce la obţinerea unor costuri mai scăzute, pe baza faprului ca manopera este platita “la negru”, fara sa fie supusa la impozitare, cota TVA, etc. Dintre dezavantajele executarii lucrarilor in regie proprie : calitate slaba a lucrarilor prin folosirea fortei de munca necalificate, lipsa unui contract de executie si garantiilor de buna executie, etc.
 • Realizarea construcţiei cu o firmă specializată poate asigura calitatea lucrărilor de construcţie şi garanţii din partea constructorului privind construcţia, calitatea lucrărilor executate şi încadrarea în termenele de execuţie planificate.
 • In ambele cazuri, este necesar ca Beneficiarul sa angajeze un diriginte de santier care sa supravegheze executia lucrarilor , sa urmareasca respectarea documentatiilor tehnice si sa-l informeze despre eventualele situatii neplacute ce apar pe santier.