Contractul de executie

  • Contractul este actul juridic încheiat prin acordul de voinţă între Beneficiar şi Contractantul (ofertantul) care va realiza proiectul de construcţii.
  • In cadrul contractului este foarte important ca ca toate punctele sa fie clar definite : modul de plata, avansul, termenele de executie si penalitatile,calitatea materialelor folosite, calitatea finisajelor, posibilitatea achizitionarii materialelor de catre beneficiar, medierea situatiilor conflictuale, etc.
  • Daca anumite cerinte au fost omise din contract inseamna ca ele nu fac parte din proiect si se taxeaza separat.
  • In negocierea contractului este recomandabil ca Beneficiarul sa fie consilat de catre o persoana de specialitate.
  • Dacă clientul nu are suficientă competenţă pentru realizarea acestor aranjamente contractuale se apelează la firme sau specialişti independenţi care se vor ocupa de managementul proiectului în numele clientului.
  • In ceea ce priveste modalitatile de plata a lucrarilor executate exista 2 abordari:
    • contract cu pret fix, negociat la inceput si prevazut in contract. Nu se admit modificări ale preţului total oferit ulterior încheierii contractului, cu excepţia situaţiilor în care clientul solicită modificări ale proiectului. Preţul poate fi divizat pe faze de execuţie pentru a facilita plata eşalonată a lucrărilor
    • contract pe baza de situatii de lucrari realizate, conform preturilor din devizul oferta. Contractantul prezinta oferta cu preţuri unitare pentru fiecare capitol de lucrare incluzând costurile cu forţa de muncă, materiale, utilaje, cheltuieli administrative, plata subcontractanţilor şi profit. Pe parcursul executării lucrărilor, cantităţile de lucrări efectiv realizate sunt măsurate şi evaluate la preţul stabilit. Lucrările adiţionale necesare vor fi evaluate pe baza preţurile unitare stabilite pentru lucrări similare.