Responsabilitatile proiectantului – Licitatie

  • Furnizeaza datele tehnice necesare pentru elaborarea ofertelor;
  • Pregateste documentatiile de licitatie, suplimentar, daca este cazul;
  • Consiliaza investitorulla alegerea antreprenorului;
  • Extraservicile, suplimentare-complementare, vor fi tarifate separat si pot fi conform celor de mai sus: acordarea de consultanta sau intocmirea cererii de oferta pentru selectarea constructorului, dupa caz organizarea licitatiei pentru atribuirea lucrarilor de executie; asistenta tehnica pe santier in vederea realizarii constructiei, astfel incat timpul de executie si costul investitiei sa nu se modifice pe parcursul desfasurarii lucrarilor; o data obtinuta autorizatia pt. construire, beneficiarul isi poate cauta antreprize care sa faca oferte concrete pentru executia lucrarilor;
  • Cererea de oferte din partea beneficiarului se face pe baza proiectului tehnic, in mod similar pentru toti ofertantii, si contine: memorii tehnice, caiete de sarcini, antemasuratori – liste cu cantitati de lucrari si de materiale, piese desenate pentru toate specialitatile sau numai pentru partile din proiect pentru care se doreste contractarea lucrarilor;