5. DOCUMENTATIE TEHNICA

 • Obiectivedesign
 • Continutul proiectului tehnic
 • Continutul devizului general
 • Responsabilitatile beneficiarului
 • Responsabilitatile proiectantului
 • Cadru legal. standarde si normative

 

Obiective

 • Intocmirea tuturor documentatiilor ce includ conceptia de realizare a proiectului, pe baza carora se executa lucrarile de constructii autorizate, se urmareste si se controleaza calitatea acestora;
 • Proiectarea trebuie sa satisfaca o serie de exigente de ordin: functional, estetic, economic, structural, ecologic, etc. Corelarea acestor exigente in vederea obinerii unui produs finit de o buna calitate, incadrat in bugetul propus si executat in perioada de timp impusa este responsabilitatea proiectantului.
 • Cerinte esentiale ale constructiilor :
  • rezistenta mecanica si stabilitate;
  • securitate la incendiu;
  • igiena, sanatate si mediu;
  • siguranta in exploatare;
  • protectie impotriva zgomotului;
  • economie de energie si izolare termica.
 • Sistemul calitatii in constructii se compune din:
  • reglementarile tehnice in constructii;
  • calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;
  • agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;
  • verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor;
  • conducerea si asigurarea calitatii in constructii;
  • autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii;
  • activitatea metrologica in constructii;
  • receptia constructiilor;
  • comportarea in exploatare si interventii in timp;
  • postutilizarea constructiilor;
  • controlul de stat al calitatii in constructii.
Continutul Proiectului Tehnic
 • Se intocmesc proiecte tehnice pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si desenate), inclusiv listele cu cantitatile de lucrari si materiale (antemasuratorile) si caietele de sarcini;
Continutul Devizului General, conf. HG 28/2008 – click download Deviz General
Responsabilitatile beneficiarului
 • Initiaza si plateste verificarea proiectului, conform cu Legea 10/1995 privind calitatea constructiilor, prin verificatori atestati;
 • Aproba devizul general;
 • Notifica in scris indeplinirea fazei prin proces-verbal, bon de plata etc;
 • Daca sunt necesare sau se solicita pot aparea extraservicii si misiuni suplimentare contra-cost;
Responsabilitatile proiectantului
 • Elaboreaza proiectul tehnic de arhitectura la o scara convenabila coordonat cu solutiile si dimensionarea infra si suprastructurii, precum si cu solutiile de instalatii interioare;
 • Stabileste parametrii cladirii: Sconstr., Sdesf., P.O.T., C.U.T., volume etc.;
 • Determina nivelul calitativ al lucrarii prin alegerea materialelor, finisajelor, echipamentelor etc.;
 • Coordoneaza si coreleaza intocmirea proiectelor tehnice a celorlalte specialitati;
 • Consulta si consiliaza investitorul in alegerea solutiilor si materialelor;
 • Supravegheaza graficul de proiectare si asigura predarea documentatiilor complete la termen;
 • Propune un grafic al executiei, care va fi modificat si completat de catre constructor;
 • Verifica respectarea prin proiect a legislatiei in vigoare in constructii;
 • Proiectele de specialitate care formeaza proiectul tehnic sunt urmatoarele:
  • arhitectura si finisaje – proiect director in cadrul proiectului tehnic;
  • structura de rezistenta;
  • instalatiile generale aferente constructiei (inclusiv cele pentru incinta, pana la caminele de racord sau contoarele de bransament la retelele publice de utilitati), in care se includ instalatiile de incalzire (eventual de ventilatie, climatizare), electrice (pentru tensiuni normale de 220/380V si pentru curenti slabi: telefonie, TV, retea de calculatoare, semnalizare, alarmare-securitate etc.), sanitare (apa, canalizare) si gaze;
  • dotari si instalatii tehnologice – suplimentar, daca este cazul;
  • mobilier, dotari P.S.I. si pentru protectia muncii – suplimentar, daca este cazul;
  • lucrari conexe constructiei (amenajari exterioare, sistematizarea verticala a terenului si drumurile din incinta, platforme, parcaje, imprejmuiri, demolarea unor constructii existente pe amplasament etc.) – suplimentar, daca este cazul;
  • bransamentele si racordurile la retele edilitare (apa-canal, energie electrica, gaze, telefoane), dupa caz;
  • organizarea de santier – suplimentar, daca este cazul;
Cadrul legal, Standarde si Normative
 • Proiectele se intocmesc conform legislatiei romane in vigoare.
 • Activitatea de proiectare este reglementata printr-o multitudine de stasuri si normative, dintre care evidentiem:
  • Legea 10/1995
  • HG 766/1997
  • HG 675/2002
  • HG 925/1995
  • Cod de proiectare seismica  P100/2006
  • Cod de proiectare CR 0-2005
  • Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă NP 112-04
  • Cod de proiectare pentru structuri din zidarie  CR 6 – 2006
  • Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat şi beton precomprimat STAS 10107/0-1990.
  • Cod de proiectare pentru pereti din beton armat P85/2004
  • HG 28/2008