Cadrul legal, Standarde si Normative

 • Proiectele se intocmesc conform legislatiei romane in vigoare.
 • Activitatea de proiectare este reglementata printr-o multitudine de stasuri si normative, dintre care evidentiem:
  • Legea 10/1995
  • HG 766/1997
  • HG 675/2002
  • HG 925/1995
  • Cod de proiectare seismica  P100/2006
  • Cod de proiectare CR 0-2005
  • Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă NP 112-04
  • Cod de proiectare pentru structuri din zidarie  CR 6 – 2006
  • Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat şi beton precomprimat STAS 10107/0-1990.
  • Cod de proiectare pentru pereti din beton armat P85/2004
  • HG 28/2008