Continutul Proiectului Tehnic

  • Se intocmesc proiecte tehnice pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si desenate), inclusiv listele cu cantitatile de lucrari si materiale (antemasuratorile) si caietele de sarcini;
  • Proiectul Tehnic sta la baza elaborarii ofertei in vederea contractarii de lucrari – click download CONTINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC