Obiective – PT

 • Intocmirea tuturor documentatiilor ce includ conceptia de realizare a proiectului, pe baza carora se executa lucrarile de constructii autorizate, se urmareste si se controleaza calitatea acestora;
 • Proiectarea trebuie sa satisfaca o serie de exigente de ordin: functional, estetic, economic, structural, ecologic, etc. Corelarea acestor exigente in vederea obinerii unui produs finit de o buna calitate, incadrat in bugetul propus si executat in perioada de timp impusa este responsabilitatea proiectantului.
 • Cerinte esentiale ale constructiilor :
  • rezistenta mecanica si stabilitate;
  • securitate la incendiu;
  • igiena, sanatate si mediu;
  • siguranta in exploatare;
  • protectie impotriva zgomotului;
  • economie de energie si izolare termica.
 • Sistemul calitatii in constructii se compune din:
  • reglementarile tehnice in constructii;
  • calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;
  • agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;
  • verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor;
  • conducerea si asigurarea calitatii in constructii;
  • autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii;
  • activitatea metrologica in constructii;
  • receptia constructiilor;
  • comportarea in exploatare si interventii in timp;
  • postutilizarea constructiilor;
  • controlul de stat al calitatii in constructii.