Responsabilitatile beneficiarului – PT

  • Initiaza si plateste verificarea proiectului, conform cu Legea 10/1995 privind calitatea constructiilor, prin verificatori atestati;
  • Aproba devizul general;
  • Notifica in scris indeplinirea fazei prin proces-verbal, bon de plata etc;
  • Daca sunt necesare sau se solicita pot aparea extraservicii si misiuni suplimentare contra-cost;