Responsabilitatile proiectantului – PT

 • Elaboreaza proiectul tehnic de arhitectura la o scara convenabila coordonat cu solutiile si dimensionarea infra si suprastructurii, precum si cu solutiile de instalatii interioare;
 • Stabileste parametrii cladirii: Sconstr., Sdesf., P.O.T., C.U.T., volume etc.;
 • Determina nivelul calitativ al lucrarii prin alegerea materialelor, finisajelor, echipamentelor etc.;
 • Coordoneaza si coreleaza intocmirea proiectelor tehnice a celorlalte specialitati;
 • Consulta si consiliaza investitorul in alegerea solutiilor si materialelor;
 • Supravegheaza graficul de proiectare si asigura predarea documentatiilor complete la termen;
 • Propune un grafic al executiei, care va fi modificat si completat de catre constructor;
 • Verifica respectarea prin proiect a legislatiei in vigoare in constructii;
 • Proiectele de specialitate care formeaza proiectul tehnic sunt urmatoarele:
  • arhitectura si finisaje – proiect director in cadrul proiectului tehnic;
  • structura de rezistenta;
  • instalatiile generale aferente constructiei (inclusiv cele pentru incinta, pana la caminele de racord sau contoarele de bransament la retelele publice de utilitati), in care se includ instalatiile de incalzire (eventual de ventilatie, climatizare), electrice (pentru tensiuni normale de 220/380V si pentru curenti slabi: telefonie, TV, retea de calculatoare, semnalizare, alarmare-securitate etc.), sanitare (apa, canalizare) si gaze;
  • dotari si instalatii tehnologice – suplimentar, daca este cazul;
  • mobilier, dotari P.S.I. si pentru protectia muncii – suplimentar, daca este cazul;
  • lucrari conexe constructiei (amenajari exterioare, sistematizarea verticala a terenului si drumurile din incinta, platforme, parcaje, imprejmuiri, demolarea unor constructii existente pe amplasament etc.) – suplimentar, daca este cazul;
  • bransamentele si racordurile la retele edilitare (apa-canal, energie electrica, gaze, telefoane), dupa caz;
  • organizarea de santier – suplimentar, daca este cazul;