Obiective – Receptie

  • Receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente este actul prin care beneficiarul declara ca accepta, preia lucrarea si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale si in conformitate cu documentatia de executie;
  • Recepţia se realizează în două etape:
    • recepţia la terminarea lucrărilor (este obligatorie şi pentru realizarea lucrărilor în regie proprie)
    • recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.
  • Beneficiarul are obligatia sa inceapa  recepţia în maximum 15 zile de la notificarea terminării lucrărilor de către executant şi să comunice data proiectantului, executantului şi membrilor comisiei.
  • Receptia se poate face prin acordul partilor sau, in cazul cind partile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neintelegerilor ivite cu ocazia incheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot adresa instantei judecatoresti competente .