Responsabilitatile proiectantului – Receptie

  • Asista investitorul la toate fazele receptiei obiectului de investitie
  • Intocmeste referatul de prezentare referitor la calitatea executiei in faza de terminare a lucrarilor;
  • Supravegheaza intocmirea listei deficientelor de executie semnalate, precum si remedierea lor;
  • Vizeaza procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;