Expertiza tehnica

 •  Expertiza tehnică evaluează prin metode specifice nivelul de protecţie şi starea tehnică a construcţiei existente comparând starea structurii de rezistenţă cu cea rezultată din prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. Prin expertiză se stabileşte gradul de asigurare al unei construcţii la acţiuni seismice rezultate din exploatare ( riscul seismic ) şi se recomandă soluţii tehnice care să asigure stabilitatea şi fiabilitatea construcţiei.
 • Expertiza tehnică se efectuează pentru construcţii existente, la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a administraţiei publice locale (primărie) prin Certificatul de urbanism pentru situaţii de tipul: 
  • pericol de prăbuşire a construcţiei;
  • intervenţii la clădiri;
  • extinderea pe orizontală sau verticală;
  • construirea în vecinătatea unei clădiri existente;
  • demolarea unei clădiri etc.