Ridicarea topografica

 • Scopul ridicării topografice este de a stabili configuraţia terenului în zona unde urmează a se amplasa casa.
 • Ridicarea topografică presupune următoarele etape tehnice de realizare:
  • Studiul documentelor de arhiva pentru procurarea coordonatelor topografice existente ale zonei
  • Completare a planului de amplasare în zona cu curbe de nivel şi toate punctele topografice existente în zona de amplasare
  • Recunoasterea terenului şi confirmarea existenţei datelor din arhiva
  • Marcarea şi semnalizarea pe teren a punctelor noi de trasare prin tarusi, borne, buloane, etc.
  • Prelucrarea datelor şi calculul coordonatelor relative şi absolute ale punctelor de reper topographic
  • Intocmirea planului de ridicare topografica
  • Reprezentarea grafica a profilului topografic al terenului
  • Masuratori pe teren pentru cotarea topografica a punctelor de reper