Studiul geotehnic

 • Scopul studiului geotehnic este de a furniza date asupra naturii terenului unde urmează a se construi, date necesare atât pentru proiectarea cât şi pentru execuţia propriu-zisa a casei.
 • Datele din studiul geotehnic se referă la:
  • Definitivarea amplasamentului casei.
  • Precizarea caracteristicilor fizico-chimice şi mecanice ale straturilor ce alcătuiesc terenul de fundare (structura solului, adâncimea optimă de realizare a fundaţiei, caracteristicile terenului în zona de fundare cu precizarea presiunii maxime convenţionale admise)
  • Recomandări cu privire la soluţiile de fundare posibil a se adopta (recomandări privind tipul şi dimensiunile fundaţiei).
  • Precizarea rezervelor de materiale locale necesare pentru eventuale umpluturi.
  • Determinarea nivelului si a efectelor apelor subterane.
  • Încadrarea seismică a zonei şi particularităţile seismice ale terenului.
  • Semnalarea eventualelor condiţii speciale de fundare.
 • Elaborarea unui studiu geotehnic presupune parcurgerea următoarelor etape:
  • DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII STUDIULUI GEOTEHNIC :
   • Planul de amplasament
   • Planul de ridicare topografică
  • CERCETAREA MATERIALULUI DOCUMENTAR REFERITOR LA AMPLASAMENT:
   • Studii şi monografii
   • Rapoarte de expertiza tehnică