3. TEMA de PROIECT

 • Obiective1297169719_home
 • Responsabilitatile beneficiarului

Obiective

 • Stabilirea metodologiei de lucru cu  proiectantul (arhitectul)  in vederea solutionarii cerintelor beneficiarului;
 • Adaptarea solicitarilor beneficiarului la conditionarile tehnico-urbanistice, generate de amplasament;
 • Respectarea legislatiei si a standardelor  in vigoare;
Responsabilitatile beneficiarului
 • Stabileste tema de proiectare impreuna cu echipa de proiect (arhitecti, ingineri, urbanisti, etc), tinand seama de urmatorii factori :
  • Necesitati functionale specifice. Se recomanda a se evita supradimensionarea spatiilor inutil, in sensul diminuarii costului de constructie si totodata al costului de intretinere (incalzire,etc).
  • Asigurarea unui anumit nivel de confort;
  • Optiunile estetice;
  • Posibilitatile financiare;
  • Conditionarile urbanistice, tehnico-profesionale si legislative evidentiate cu participarea arhitectului: reglementarile urbanistice corespunzatoare amplasamentului, stabilite prin planurile de urbanism aprobate (PUG, completat si detaliat eventual prin PUZ sau PUD) si care se cunosc din certificatul de urbanism (este recomandata obtinerea certificatului de urbanism pt. construire sau certificatului de urbanism solicitat la cumpararea terenului);
  • Cerintele impuse de legislatia si normativele tehnice in vigoare in domeniul proiectarii si executarii lucrarilor pentru asigurarea calitatii constructiilor corelate si completate cu prevederile din legislatia altor domenii care determina anumite cerinte specifice de natura functionala, tehnica sau de dotare;