Aspecte juridice

  • Detalii privind fostii proprietari si modul de dobandire al terenului
  • Prezenta unor ipoteci, giruri bancare, succesiuni, partaj, revendicari, etc.
  • Eventuale drumuri de servitute pentru alte terenuri situate in spatele acestuia si care nu au iesire directa la strada
  • Terenul este sau nu in circuitul agricol
  • Cumpărarea terenului se face doar după verificarea existenţei actelor de proprietate în original, a extrasului de carte funciară (valabil 24 ore), a certificatului fiscal (valabil 48 ore dacă vânzătorul este persoană fizică şi 30 de zile dacă e persoană juridică), a certificatului de urbanism pentru vânzare (preemţiune).
  • Tranzacţia se efectuează doar la notar printr-un contract de vânzare – cumpărare în original. Taxele şi onorariile notariale revin cumpărătorului.
  • Transcrierea terenului în registrul de carte funciară şi obţinerea titlului de proprietar al terenului prin: declararea tranzacţiei la Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite înregistrarea ca nou proprietar, prin obţinerea rolului fiscal, după depunerea unui dosar cu contractul de vânzare – cumpărare (original şi copie), declaraţie tip, taxa de deschidere la Primărie – Direcţia Taxe şi Impozite transcrierea terenului în Cartea Funciară şi intabularea, având un dosar cu: contractul de vânzare – cumpărare în original, cadastrul terenului în original, certificatul de atestare fiscală în original, timbrul fiscal, cererea tip, chitanţa de achitare a taxei de intabulare; acest dosar de prezintă la Judecătoria din localitate şi în termen de o lună se obţine intabularea.