Reglementari de urbanism

 • Inainte de cumpararea terenului, trebuie sa solicitati un Certificat de Urbanism cu scop informativ, pentru a putea sti cu precizie daca terenul este construibil si in ce conditii se incadreaza viitoarea constructie (teren intravilan/extravilan,  POT – procent de ocupare a terenului, CUT – coeficient de utilizare a terenului, retragerile fata de limite, regimul de inaltime, conditionarea autorizarii constructiei de intocmirea unui PUZ sau PUD (dupa caz), etc.).
 • Trebuie sa cunoasteti regulamentele de urbanism care se aplica terenului dumneavoastra.
 • Regulamentul poate fii :
  • General, care privesc intreaga localitate – PUG (plan urbanistic general)
  • Zonale, care privesc o anumita zona – PUZ (plan urbanistic zonal)
  • De detaliu, pentru o zona restransa sau o vecinatate – PUD (plan urbanistic de detaliu)
 • Cladirile trebuie sa respecte toate regulamentele care se refera la terenul in cauza.
 • Constrangerile impuse de planurile urbanistice (PUG,PUZ,PUD) asupra unui anumit teren se refera, in general la :
  • Functiunea viitoarei constructii.
  • Inaltimea maxima, numar de etaje.
  • Retragerile cladirii fata de limitele terenului, in general minim 3m fata de laterale si 5m fata de fata si spate.
 • Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) este un raport intre suprafata la sol a cladirii propuse si suprafata terenului. Procentele de ocupare sunt: in zonele centrale – 80%, in zonele comerciale – 85%, in zonele mixte – 70%, in zonele rezidentiale, respectiv: exclusiv rezidentiale cu locuinte P, P+1, P+2 – 35%,  rezidentiale cu mai mult de 3 niveluri – 20%, predominant rezidentiale – 40% .
 • Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este un raport dintre suprafata totala (a tuturor etajelor supraterane adunate) desfasurata a cladirii si suprafata terenului.
 • Planurile urbanistice pot prevedea largirea strazilor adiacente  terenului dumneavoastra. In aceasta situatie, o portiune importanta din teren (4-5m) va deveni, la un moment dat, strada.
 • PUZ-ul se intocmeste in urmatoarele situatii:
  • cand terenul este extravilan si trebuie introdus in intravilan;
  • daca nu exista un PUZ efectuat si avizat anterior, iar nivelul de sistematizare existent al zonei impune efectuarea acestui studiu;
  • daca din motive intemeiate se intentioneaza modificarea prevederilor unui P.U.Z. existent si aprobat.
 • PUD-ul este necesar  in urmatoarele situatii:
  • daca amplasamentul in cauza nu intra in zona de cuprindere a unui PUD deja aprobat;
  • daca regulamentul de urbanism si regulile generale stabilite de PUZ nu sunt suficiente pentru a defini conditiile de construire;
  • daca se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUD existent si aprobat.